Pages

marți, 6 noiembrie 2012

Opt strofe pentru transformarea gândului [cu explicaţiile] Sfinţiei Sale Dalai Lama (II)

II
Ori de câte voi fi cu alţii,
Mă voi considera cel mai inferior dintre toţi,
Şi, din adâncul inimii mele,
Îi voi respecta pe ceilalţi ca superiori.

Indiferent în preajma cui ne aflăm deseori gândim: „sunt mai puternic decât el”, sau „sunt mai frumoasă decât ea”,
sau „sunt mai inteligent(ă)”, sau „mai bogat(ă)”, „mai competent(ă)” şi altele asemenea, hrănindu-ne , astfel, orgoliul. Nu e bine. Ar trebui să rămânem umili. Chiar dacă îi ajutăm pe ceilalţi şi suntem implicaţi în acţiuni de caritate nu trebuie să ne credem, cu înfumurare, protectori ai celor slabi. Şi acesta este orgoliu. Dimpotrivă, să ne implicăm în aceste acţiuni cu umilinţă oferindu-ne ajutorul.
Comparându-ne cu animalele am putea spune „am un corp uman”, sau „sunt o persoană binecuvântată” şi să ne simţim superior acestora. Dintr-un anumit punct de vedere, am putea spune că, posedând corp uman şi practicând învăţăturile lui Buddha, suntem mai buni decât insectele. Dintr-altul am putea răspunde că insectele sunt mult nevinovate şi nu sunt viclene, fiindcă noi minţim şi ne prefacem deseori pentru a ne atinge scopurile, sau pentru a ne fi mai bine. Din acest punct de vedere putem spune că suntem mai răi decât insectele care îşi văd de viaţa lor fără să se prefacă. [A gândi astfel] este o metodă de exersare a umilinţei.

Strofa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

0 gânduri:

Scrieţi-vă gândurile: