Pages

marți, 2 decembrie 2014

Nagarjuna despre prezenţă

Sunt deja aici
înainte de a vedea, de a gusta şi de a simţi?
Dacă nu [ar fi aşa] cum aş putea vedea, gusta, şi simţi?
Cum aş putea şti dacă sunt aici sau nu?

Dacă aş putea fi aici fără aceste [trăiri],
[şi] ele ar putea fi aici fără mine.
Eu le dezvălui, dar şi ele mă dezvăluie pe mine.
Cum aş putea fi aici fără ele?
Cum ar putea fie ele aici fără mine?

Eu nu sunt încă aici
până nu am această experienţă.
Văzul dezvăluie doar privitorul,
Gustul doar gustătorul,
Simţământul doar simţitorul.

Dacă nu sunt aici înaintea lor
pot fi [măcar] înaintea uneia din ele?
Poate privitorul să guste?
Poate gustătorul să simtă?

Dacă acestea ar putea diferi [astfel]
eu [nu aş fi unul ci] aş fi nenumăraţi.
Nu sunt legat de elemente
deci pot vedea, gusta şi simţi nedezvăluit.

Dacă eu, căruia îi aparţin aceste [trăiri]
nu pot fi aflat,
cum pot fi ele aflate?
Nu le preced,
nici nu sunt [sincron] cu ele,
nici nu le urmez.

Lasă să treacă "Eu sunt".
Lasă să treacă "Eu nu sunt".

0 gânduri:

Scrieţi-vă gândurile: